På selveste kvinnedagen samlet Innovasjon Norge verdens fremste aktører i New York. Målet var å sette fokus på kvinners tilgang til finansielle tjenester verden over. Tilgang sikrer selvstendighet, sikkerhet og evne til å starte egen bedrift. Fremdeles er det slik at mange kvinner ikke har mulighet til å spare, låne eller tjene penger flere steder i verden.

Norske og internasjonale gründere kan bidra med innovasjon og ny teknologi, mens etablerte bedrifter kan bidra med erfaringene og ressursene som gjør at løsningene kan skalere. Vi trenger investorer som tør å tro på og investere i kvinnelige entreprenører, og vi trenger endringsagenter som UN Women og She Invest som kan demonstrere hvorfor det er så viktig, sa administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth

Prisen for «Årets kvinnelige gründer» ble utdelt til Grete Sønsteby fra N2 Agri. Kriteriene for å vinne var at kandidaten måtte jobbe innen teknologi, satse globalt og jobbe mot ett eller flere av FNs bærekraftmål.

Ja, til flere sterke kvinner!

Jeg synes det er utrolig spennende at det satses mer på kvinnelige gründere. Både de som satser internasjonalt og de som etablerer seg lokalt. I følge SSB utgjør kvinner 30 prosent av alle norske gründere og de færreste lykkes. Forskning viser at kvinner satser i næringer som er arbeidsintensive. Menn starter i bransjer hvor man må investere mer og der man kan tjene mer. Slik som i bransjene IT, energi og kommunikasjon. Kvinner skyr risiko i større grad enn menn, og gir opp fordi inntjeningen ikke står i stil med innsatsen, forteller Forskningsleder Leo Grünfeldt i Menon.

TTT NETWORK - Forever Business Owner Torun Nordskaug

TTT NETWORK

Kvinnelige gründere – muligheter

 

Hvordan kan det bli enklere å bli gründer? Mindre byråkrati, enklere rapporteringssystemer og mentorordning? Dårlige rammevilkår for gründere rammer særlig kvinner. I en tid med store omstillinger er det viktig å styrke sikkerhetsnettet til dem som er villige til å satse på nye næringsveier.

Forever Living har i mange år bidratt til at både menn og kvinner kan bli sin egen lykkes smed. Gjennom selskapet har man fått tilgang til etablerte produkter, en forretningsmodell og et bonusprogram som gjør det enklere å sette i gang og vokse. Lave kostnader, fokus på personlig- og faglig utvikling, og en personlig mentor sørger for at du har alle verktøy for å lykkes med egen bedrift.

Uansett hvilken bransje og retning du velger, så heier jeg på alle som våger!