Et jobbmarked i endring gir muligheter for alternative måter å livnære seg på. Enten som gründere, selvstendige konsulenter eller MLM.

Hva er MLM?

I MLM – eller Multi Level Marketing – får du det beste av to verdener. Start egen bedrift med lave oppstartskostnader, velkjente produkter, tilgang til en etablert forretningsmodell og et bonusprogram samt personlig mentor. Du blir også en del av et eksternt team som du kan sparre med.

teamwork

Hvorfor er MLM ulik andre forretningsmodeller?

Det er ingen fordyrende mellomledd. Salget går direkte fra selger til forbruker. Denne strukturen gjør at hele organisasjonen kan jobbe fleksibelt. Det er ingen krav til selger annet en hva han eller hun har som mål og ønsker selv å selge. Det krever ingen faste arbeidstider, heller ikke kontor eller lagerplass. Jobb hjemmefra når det måtte passe deg! Utover det tilbys det jevnlig kurs og seminarer for din personlige utvikling. Du får oppfølging av en personlig mentor hele livet! For de som er flinke til å strukturere opp arbeidsdagene sine, så er jobben tilpasset deres private timeplan og ikke omvendt!

Etablert bransje

I 2016 stod MLM for svimlende 36 000 milliarder dollar i omsetning på verdensbasis. Det er ikke småpenger! Det er på tide å innse at bransjen har etablert seg og har kommet for å bli. Samtidig blir de useriøse aktørene raskt luket ut. De har ene og alene vært grunnen til at MLM har hatt et rufsete rykte i utgangspunktet. Dette er heldigvis på vei til ut.

Det har aldri vært mer spennende og mer tilrettelagt å være gründer. Jeg håper flere våger å satse og at det yrer av gründerliv fremover!